Gỗ thông xẻ vuông 3cm x 3cm x dài 3m + láng 4 mặt

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

37.500đ/thanh( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 – 09.7171.1868