Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm + láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài từ 1m – 5m4m x 3cm x 6cm 

Giá 24.000đ/m ( Giá bán mua số lượng nhiều )

0913.749.525 – 09.7171.1868