Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm + láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài từ 1m – 5m4m x 3cm x 6cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067