Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm + láng 4 mặt

Gỗ xẻ dài từ 1m – 5m4m x 3cm x 6cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước