Gỗ thông xẻ 10 phân x 3 phân x dài 3m

Gỗ xẻ 3m x 100mm x 33mm

Liên hệ

0913.749.525 – 09.7171.1868