Gỗ thông mới mặt rộng 13cm x dày 2cm

2m45 x 128mm x 20mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước