Gỗ thông mới mặt rộng 13cm x dày 2cm

2m45 x 128mm x 20mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067