Gỗ thông mới mặt rộng 13cm x dày 2cm

2m45 x 128mm x 20mm

53.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )