Gỗ thông xẻ 2 phân vuông( 2cm x 2cm ) dài 3m9 + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước