Gỗ thông xẻ 2 phân vuông( 2cm x 2cm ) dài 3m9 + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067