Gỗ thông mới mặt rộng 19cm x dày 3,4cm x dài 4m9 + láng sẵn 4 mặt

4m9 x 192mm x 34mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước