Gỗ thông xẻ mặt rộng 6cm x dày 1cm

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868