Gỗ thông xẻ mặt rộng 6cm x dày 1cm

Gỗ thông xẻ mặt rộng 6cm x dày 1cm 

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước