Ván gỗ thông mặt rộng 30cm x dày 2,4cm

Dài 3m2 x mặt rộng 29,5cm/30cm x độ dày 2,4cm

09 7171 1868 – Phước