Gỗ thông xẻ quy cách 100mm x 15mm x dài 1200mm

Dài 120cm x rộng 10cm x dày 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước