Gỗ thông trắng Phần Lan dày 5 phân x mặt rộng 25 phân

5m15  x 255mm x 50mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước