Gỗ thông trắng Phần Lan dày 5 phân x mặt rộng 25 phân

5m15  x 255mm x 50mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067