Gỗ thông trắng Phần Lan mặt rộng 20 phân x dày 3 phân

4m5  x 205mm x 33mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067