Gỗ thông trắng Phần Lan mặt rộng 20 phân x dày 3 phân

4m5  x 205mm x 33mm

260.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )