Gỗ thông trắng Phần Lan mặt rộng 20 phân x dày 3 phân

4m5  x 205mm x 33mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước