Gỗ thông vuông 3cm x 3cm dài 3m, 6m + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067