Gỗ thông vuông 3cm x 3cm dài 3m, 6m + cắt theo yêu cầu

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước