Gỗ thông âm dương ốp tường, ốp trần – gỗ lamri 12mm

4m9 x 140mm x 12mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí