Gỗ thông 18mm x mặt rộng 148mm

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước