Gỗ thông 18mm x mặt rộng 148mm

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m2  x mặt rộng 14,8cm x độ dày 1,8cm

73.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )