Gỗ thông mặt rộng 30 phân x dày 2 phân

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m96 x mặt rộng 29,5cm x độ dày 2,2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước