Gỗ thông mặt rộng 30 phân x dày 2 phân

Gỗ thông nhập khẩu

Dài 3m96 x mặt rộng 29,5cm x độ dày 2,2cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng