Gỗ thông Mỹ dày 3cm x mặt rộng từ 15cm – đến 25cm x dài 2m9

KT Ảnh: Gỗ dày 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067