Xem tất cả 7 kết quả

2200mm x 110mm x 95mm

Giá: 4,7 triệu/khối

1400mm x 95mm x 75mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

3950mm x 95mm x 75mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2300mm x 100mm x 90mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

3400mm x 120mm x 100mm

Giá: 5 triệu/m3 - 6 triệu/m3

4m2 x 95mm x 75mm

149.500đ/cây

Giá: 4,7 triệu -  5 triệu/khối