Xem tất cả 7 kết quả

2200mm x 110mm x 95mm

Giá: 4,7 triệu/khối

3950mm x 95mm x 75mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2300mm x 100mm x 90mm

Giá: 4,5 triệu/khối - 5 triệu/khối

3400mm x 120mm x 100mm