Xem tất cả 17 kết quả

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4600mm x 200mm x 40mm

Giá: 4,7 triệu/khối -  5 triệu/khối

2300mm x 160mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

3300mm x 100mm x 23mm

Giá: 5 triệu/khối

2200mm x 200mm x 40mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 150mm x 20mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

1100mm x 75mm x 17mm

8.000đ/tấm

2300mm x 170mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1100mm x 75mm x 18mm

8.000đ/tấm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 140mm x 38mm

1700mm x 250mm x 28mm