Xem tất cả 9 kết quả

4600mm x 200mm x 40mm

Giá: 4,7 triệu/khối -  5 triệu/khối

2300mm x 160mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 100mm x 20mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

1100mm x 75mm x 17mm

8.000đ/tấm

1500mm x 100mm x 20mm

Liên hệ

Phước 09 71 71 1868 – Phú 0966 127 067

2200mm x 150mm x 40mm

2300mm x 170mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1100mm x 75mm x 18mm

8.000đ/tấm

1700mm x 250mm x 28mm