Xem tất cả 16 kết quả

2,3m x 100mm x 23mm

Giá 5 triệu/khối + công bào láng

2,3m x 95mm x 23mm

Giá 5 triệu/khối

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4600mm x 200mm x 40mm

Giá: 4,7 triệu/khối -  5 triệu/khối

9.500đ/tấm

1m05 x 80mm x 15mm

2300mm x 160mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1200mm x 75mm x 17mm

9.000đ/tấm

2200mm x 200mm x 40mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

2200mm x 100mm x 20mm

Giá: 4 triệu/khối - 5 triệu/khối

1100mm x 75mm x 17mm

8.000đ/tấm

1500mm x 100mm x 20mm

Liên hệ

Phước 09 71 71 1868 – Phú 0966 127 067

2300mm x 170mm x 23mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

1100mm x 75mm x 18mm

8.000đ/tấm