Nhận đóng kiện gỗ, thùng gỗ, thùng bao bì theo yêu cầu

Đáp ứng mọi yêu cầu mẫu mã, kích thước, kiểu dáng

Sản xuất pallet gỗ theo yêu cầu

Đáp ứng mọi yêu cầu mẫu mã, kích thước, kiểu dáng