Hiển thị kết quả duy nhất

80cm x 7,5cm x 6,5cm

9.000đ/thanh