Xem tất cả 1 kết quả

90cm x 14cm x 1,2cm

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu