Xem tất cả 9 kết quả

1m8 x 140mm x 12mm

09 7171 1868 Phước

1m5 x 10cm x 2,8cm

Giá 4,7 triệu/khối

3,2m x 11,5 phân x 11,5 phân

Phước 09 71 71 1868

Giá: 5 triệu/khối + Công

2200mm x 115mm x 85mm

Giá: 4,7 triệu/khối - 5 triệu/khối

3100mm x 85mm x 85mm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2200mm x 200mm x 40mm

Giá: 5 triệu/khối

2200mm x 85mm x 65mm

Giá: 5 triệu/khối

Liên hệ 

0913.749.525