Xem tất cả 3 kết quả

2000mm x 85mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 80mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1650m x 60mm x 35mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu