Hiển thị kết quả duy nhất

1m05 x 9cm x 1,5cm

09.7171.1868 Phước