Hiển thị kết quả duy nhất

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước