Gỗ thông xẻ quy cách 5cm x 10cm

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 – 0971.71.1868