Gỗ thông xẻ quy cách 5cm x 10cm

2400mm x 100mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước