Hiển thị tất cả 2 kết quả

2m x 1m x 8mm

110.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m44 x 1m22 x 8mm

150.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )