Ván ép 8li – ván mới khổ 1m22 x 2m44

2m44 x 1m22 x 8mm

150.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )