Xem tất cả 3 kết quả

2m x 1m x 8mm

Bán lẻ 105.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m44 x 1m22 x 8mm

145.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

90cm x  70cm x 18mm

45.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )