Ván ép cũ dày 18li

90cm x  70cm x 18mm

45.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )