Xem tất cả 3 kết quả

2m x 1m x 8mm

Bán lẻ 100.000đ/tấm

2m44 x 1m22 x 8mm

Bán lẻ 140.000đ/tấm

90cm x  70cm x 18mm

40.000đ/tấm