Xem tất cả 5 kết quả

2m x 1m x 8mm

Bán lẻ 100.000đ/tấm

2m44 x 1m22 x 8mm

Bán lẻ 130.000đ/tấm

90cm x  70cm x 18mm

40.000đ/tấm

30.000đ - 35.000đ/m2

Liên hệ 0913.749.525 Mr.Sáng

1770mm x  770mm x 10mm

35.000đ/m2

Liên hệ 0913.749.525 Mr.Sáng