Xem tất cả 3 kết quả

Dài 2m98 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1,2cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Gỗ thông nhập khẩu

2m45  x 205mm x 10mm

09 7171 1868 - Phước

Gỗ xẻ 6cm x 1cm 

Liên hệ

09.7171.1868