Giấy nhám tờ Nhật AA-240, AA-320 và AA- 400 – Chuyên chà làm mịn Sơn, Gỗ và đánh bóng Nhôm, Kim Loại,…

Giá: 5.000đ/tờ

3 loại hạt: 240, 320 và 400 số càng lớn chà nhám càng mịn

Zalo 09 7171 1868 Phước