Giấy nhám tròn dán đế lông 100mm – chuyên chà làm mịn gỗ, kim loại, nhựa,…

1.000₫/tờ, 90.000₫/hộp 100 tờ.

Loại hạt thông dụng: P40, P100, P120, P180 và P320

Zalo 09 7171 1868 Phước