Xem tất cả 3 kết quả

90cm x 9cm x 1,5cm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

90cm x 14cm x 1,2cm

Nhận cắt xẻ theo yêu cầu

100mm x 90mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu