thùng gỗ chứa hàng

Kích thước phủ bì: 1000mm x 800mm x 600mm

Phước 09.7171.1868 – Mr.Sáng 0913 749 525

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu