Hiển thị kết quả duy nhất

Kích thước theo yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Kích thước theo yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 15cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Phú 0966 127 067

Nhận đóng theo kích thước yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 70cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 80cm x Rộng 40cm x Cao 50cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 25cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Nhận gia công sản phẩm gỗ thông theo yêu cầu

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 15cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 15cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 42cm x Rộng 32cm x Cao 8cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 10cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 20cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 13cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 40cm x Cao 40cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 14cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 25cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 20cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Kích thước phủ bì: Dài 85cm x rộng 60cm x cao 60cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

 

Dài 80cm x Rộng 40cm x Cao 40cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Kích thước phủ bì: 1000mm x  1000mm x 1080mm

Liên hệ: Phú 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ

Phú 0966 127 067

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 30cm x Rộng 19cm x Cao 11cm

Phú 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

Dài 30cm x Rộng 19cm x Cao 11cm

Phú 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

Dài 30cm x Rộng 25cm x Cao 15cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 55cm x Rộng 35cm x Cao 35cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 60cm x Rộng 40cm x Cao 30cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 20cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 40cm x Rộng 30cm x Cao 50cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 1m2 x Rộng 35cm x Cao 35cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Dài 1m2 x Rộng 50cm x Cao 30cm

Liên hệ 

Phú 0966 127 067

Kích thước phủ bì: 90cm x 90cm x 60cm

461.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 950mm x 580mm x 550mm

288.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 2150mm x 1100mm x 1200mm

1.844.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 810mm x 480mm x 490mm

195.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Kích thước phủ bì: 1000mm x 800mm x 600mm

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Kích thước phủ bì: 700mm x 600mm x 1900mm

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

 

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu

Kích thước phủ bì: 1m x 1m x 1m1

PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 970mm x 500mm x 800mm

Giá tham khảo: 368.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 1300mm x 1100mm x 900mm

Giá tham khảo: 875.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 97cm x 50cm x 68cm

313.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều

 

Kích thước phủ bì: 3000mm x 1500mm x 1500mm

PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 1960mm x 980mm x 900mm

917.000đ/kiện - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 2200mm x 1000mm x 1000mm

1.430.000đ/kiện - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Kích thước phủ bì: 6m3 x 65cm x 72cm

2.150.000đ/kiện - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Quy cách: 2,2 x 1,2m x 1,35m

2.316.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

Quy cách: 70cm x 35cm x 44,5cm

165.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

40cm x 30cm x 20cm

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

30cm x 25cm x 14cm

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

Kích thước tùy theo yêu cầu Khách Hàng

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Kích thước tùy theo yêu cầu Khách Hàng

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Kích thước tùy theo yêu cầu Khách Hàng

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

421.000đ/thùng

PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Quy cách: 82cm x40cm x 48cm

185.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

280.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

Quy cách: 98,5cm x 48cm x 58,5cm

250.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

342.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

 

605.000đ/thùng - PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng thùng gỗ theo yêu cầu

1.900.000đ/thùng 

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067

 

1.025.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067

 

870.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067

 

947.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067

 

1.638.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067

 

Liên hệ

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng pallet gỗ theo yêu cầu

982.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng lớn

PHÚ 0966 127 067