Khay gỗ trái cây – khay gỗ thông

Dài 50cm x Rộng 35cm x Cao 15cm

Liên hệ

Phú 0966 127 067