thùng gỗ chứa hàng

Kích thước phủ bì: 1000mm x 800mm x 600mm

PHÚ 0966 127 067

Nhận đóng kiện gỗ theo yêu cầu