Thùng gỗ đựng trái cây / thùng gỗ xuất khẩu

40cm x 30cm x 20cm

Liên hệ 

PHÚ 0966 127 067