Thùng gỗ kín xương nằm bên ngoài

Kích thước phủ bì: 2150mm x 1100mm x 1200mm

1.844.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều