Thùng gỗ xuất khẩu hàng nắp rời

Kích thước phủ bì: 1000mm x  1000mm x 1080mm

700.000đ/thùng

Rẻ hơn khi đóng số lượng nhiều