Mặt bàn gỗ thông 140cm x 70cm x dày 5cm – Gỗ thông tự nhiên ghép

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067