Mặt bàn gỗ thông 40cm x 80cm x dày 2cm

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067