Gỗ thông tự nhiên ghép tấm làm mặt bàn dày 4,5cm

Kích thước 1m x 2m x dày 4,5cm

Nhận Ghép theo kích thước yêu cầu

09 71711 868 Phước