Gỗ thông tự nhiên ghép tấm làm mặt bàn dày 4,5cm

Kích thước 1m x 2m x dày 4,5cm

Nhận Ghép theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067