Mặt bàn gỗ thông 140cm x 60cm x dày 4,2cm

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067