Gỗ thông tự nhiên ghép mặt rộng 80cm x dày 3cm

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067