Mặt bàn 60cm x 120cm x gỗ dày 4cm – Gỗ thông tự nhiên ghép

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067